r e p e r t o i r e


Shandiz Ensemble heeft op het moment zes programma’s op het repertoire staan.


'Iranian Folk Songs – Iranian Old Songs’. Twee cycli van liederen uit Iran, door Hamid Tabatabaei gearrangeerd. De Folk Songs, waarvan sommige eeuwenoud zijn, stammen uit alle windstreken van het land en worden gezongen in de daarbij horende talen en dialecten: Perzisch, Koerdi, Gilaki, Lori, Mazandarani en Turki. Van de meeste liederen zijn noch de componisten noch de tekstschrijvers bekend. Liefde, verlangen en verdriet zijn de belangrijkste thema's. De Old Songs vormen een collectie van liederen die in de periode 1900-1950 populair waren in Iran. Ook veel jongere Iraniërs kennen ze. Enkele van de liederen zijn geschreven door Sheyda en Aref, destijds pioniers op het gebied van tekstschrijven. Behalve de eerdergenoemde thema's spelen ook verzet en opstandigheid een rol. Het programma duurt, exclusief pauze, circa zestig minuten en wordt gespeeld zonder violiste Angela Skala. De foto is van de gelijknamige cd van Shandiz Ensemble.'A Woman Alone’. Dit is een compositie van Hamid Tabatabaei en vormt een hommage aan de gevierde Iraanse dichteres Forugh Farrokhzad (foto). Hiervoor heeft hij veertien gedichtfragmenten van haar op muziek gezet. De titel is ontleend aan de dichtregels uit een van haar bekendste bundels: "En dit ben ik / een vrouw alleen / op de drempel van een koud seizoen." De dichteres staat er vooral om bekend dat zij in een door mannen gedomineerde wereld vrouwengevoelens een gezicht wist te geven. Het programma duurt, exclusief pauze, circa veertig minuten. ‘Echo’. Dit is eveneens een compositie van Hamid Tabatabaei. In het eerste deel wordt de stem als instrument gebruikt, het tweede deel is gebaseerd op negen gedichten van de hedendaagse Iraanse dichter M. Sereshk (foto), ook wel gekend als Mohammad Reza Shafiei Kadkani. M. Sereshk schrijft vooral over sociale onrechtvaardigheid en menselijk lijden. Echo is een elegie voor alle politieke gevangenen in Iran die werden afgeslacht in de zomer van 1988 – in opdracht van Khomeini. Het programma duurt, exclusief pauze, circa dertig minuten.'The Songs of Khayyám' is net als 'Echo' een compositie van Hamid Tabatabaei en bestaat uit tien liederen. Hamid liet zich inspireren  door gedichten van Omar Khayyám (1048-1131) die filosoof, wiskundige en dichter was. Khayyám staat vooral bekend als vrijdenker en criticaster van dogmatisme, bijgeloof en onwetendheid. Hamid: ‘In een tijd dat vrijheid, gelijkheid en mensenrechten worden bedreigd door religieuze fanatici en fundamentalisme, is het belangrijk om stil te staan bij zo'n vrijdenker en hem te eren.’ De uitvoering van 'The Songs of Khayyám' duurt circa een half uur.
'Zi' is de vierde compositie van Hamid Tabatabaei die gebaseerd is op poëzie. Dit keer heeft hij zich gebaseerd op gedichten van vijf verschillende Perzische dichters: H.E. Sãye (vertegenwoordigd met twee gedichten), Ahmad Shãmlu, Bahrãm Beyzãyi, M. Omid en Rudaki. De muziek is geschreven voor de gebruikelijke bezetting van Shandiz (zang, viool, cello en piano) plus een zanger. Het gedicht van Rudaki begint met 'Live in joy!' en eindigt met 'Bring out the wine / Let come what may!' De uitvoering van 'Zi' duurt circa dertig minuten.
Ook 'Rahã' is een compositie van Hamid Tabatabaei die zich hiervoor liet inspireren door gedichten van H.E. Sãye, Ahmad  Shãmlu, Siãvash Kasrãyi en Mirzã Ãqã Khãn Kermãni. De muziek is geschreven voor de gebruikelijke bezetting van Shandiz (zang, viool, cello en piano). Het gedicht van Shãmlu begint met: 'I am not a story you can tell,
I am not a song you can sing.' De uitvoering van 'Rahã' duurt circa twintig minuten.